Kierownik Ośrodka

Logopeda- Protetyk Słuchu
mgr Alicja Krukowska

-Podyplomowe Studium Logopedii- Uniwersytet Warszawski
-Instytut Akustyki- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zatrudniona w SODiR od 1992 roku

 

Polonista, Logopeda
mgr Ewa Kolasińska 

-Studium Podyplomowe- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Zatrudniona w SODiR od 1969 roku

Surdologopeda
mgr Maria Kukuła

-Podyplomowe Studium Surdologopedii- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Zatrudniona w SODiR od 1980 do 2017 roku

Surdologopeda, Neurologopeda
mgr Marlena Szurgot


-Podyplomowe Studium w zakresie Afazjologii i Surdologopedii- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

-Podyplomowe Studium Neurologopedii- Uniwersytet Wrocławski
Zatrudniona w SODiR od 1987

Protetyk słuchu, pedagog
mgr 

Hanna Rabuczewska- Czuba

-Wydział Historyczno- Pedagogiczny- Uniwersytet Opolski
-Wydział Akustyki- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zatrudniona w SODiR od 1993

Psycholog 
mgr 

Barbara Partykowska

-Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytet Wrocławski
Zatrudniona w SODiR od 1993 roku

Lekarz Otolaryngolog II st. spec. 
lek.med. Beata Kudrisz- Radoń

-Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Zatrudniona w SODiR od 1999 roku

Surdopedagog, Logopeda, Tłumacz j. migowego
mgr Ewelina Kapłon

-Instytut Pedagogiki Specjalnej- DolnoŚląska Szkoła Wyższa Edukacji we Wrocławiu
-Wydział Nauk Społecznych- Akademia Świętokrzyska w Kielcach
-Studium Logopedii- Uniwersytet Opolski
Zatrudniona w SODiR od 2001

 

Lekarz specjalista -otolaryngolog

Małgorzata Kawecka

Zatrudniona w SODiR od 2010 roku

Nauczycielka języka angielskiego

Psycholog 

Lidia Śmierzchalska

Zatrudniona w SODiR od 2013 roku

Neurologopeda, nauczycielka języka polskiego

Mgr Marta Szczubiał-Ryczek

Zatrudniona w Ośrodku od 2014 roku

Logopeda

Mgr Magdalena Świderska

Zatrudniona w SODiR od 2015 roku

Asystentka

Paulina Nowakowska

Zatrudniona w SODiR od 2016 roku