Ośrodek oferuje:

Konsultacje lekarskie dotyczące wad słuchu

Badania słuchu:

 
  • audiometria tonalna - na czym polega badanie możesz przeczytać tutaj
  • audiometria słowna- opis badaniatutaj
  • audiometria pediatryczna 
  • audiometria zabawowa 

 

 
  • otoemisja, dokładny opis metody badania tutaj
 
  • tympanometria - opis badania tutaj
  • odruch strzemiączkowy- opis badania tutaj

 

  • diagnoza logopedyczna
  • diagnoza pedagogiczna
  • diagnoza psychologiczna