Witamy na Stronie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Opolu :-)

UWAGA! 

 

Ośrodek realizuje III etap projektu „Dźwięki i Słowa”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W III ETAPIE TJ. OD 1.04.2021. DO 31.03.2022R. WYNOSI: 330.806,40 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 310.606,4 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 20.200,00 ZŁ

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Dźwięki i Słowa”:

 • Rehabilitacja słuchu
 • Terapia ogólnorozwojowa
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym
 • Rehabilitacja domowa dorosłych
 • Logorytmika
 • Arteterapia
 • Poradnictwo indywidualne bezpośrednie beneficjentów
 • Poradnictwo indywidualne pośrednie
 • Poradnictwo indywidualne psychologiczne
 • Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy.

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.

 

Ośrodek zajmuje się diagnostyką, rehabilitacją i protetyką słuchu.

Świadczymy bezpłatne usługi w ramach NFZ i PFRON.

Do Ośrodka potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu:

1. Do Poradni Logopedycznej
2. Do Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci 

Rejestrować można się telefonicznie pod nr 077/454 42 95 lub 663 26 60 70

Słyszące dziecko uczy się mówić bez  większego wysiłku, słowa innych ludzi wpadają do jego umysłu jak krople deszczu do oceanu.

Dziecko niesłyszące musi łowić pojedyncze słowa, tkać skomplikowaną sieć połączeń gramatycznych, stylistycznych i słownikowych.  Jest to  długi, mozolny, często bolesny proces.  Jednak rezultat tego wysiłku jest cudowny.

 

W Ośrodku zmierzamy razem,  krok po kroku od nazywania przedmiotów,  do bogactwa dzieł  mistrzów literackich. Od pierwszej niepewnie wymówionej sylaby do swobodnej wymiany myśli z drugim Człowiekiem.