Witamy na Stronie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Opolu :-)

Ważne!

 

 

Od 01.06.2020 Ośrodek wznawia zajęcia indywidualne dla Beneficjentów w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON oraz w ramach NFZ, zajęcia grupowe rozpoczną się od 01.09.2020.

UWAGA! 

 

Ośrodek realizuje II etap projektu „Dźwięki i Słowa”

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W II ETAPIE TJ. OD 1.04.2020. DO 31.03.2021R. WYNOSI: 307.123,40 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 287.603,40 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 19 520 ZŁ

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Dźwięki i Słowa”

Rehabilitacja słuchu

Terapia ogólnorozwojowa

Terapia psychologiczna

Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym

Rehabilitacja domowa dorosłych

Logorytmika

Arteterapia

Poradnictwo indywidualne bezpośrednie beneficjentów

Poradnictwo indywidualne pośrednie

Poradnictwo indywidualne psychologiczne

Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy.

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.

 

Ośrodek zajmuje się diagnostyką, rehabilitacją i protetyką słuchu.

Świadczymy bezpłatne usługi w ramach NFZ i PFRON.

Do Ośrodka potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu:

1. Do Poradni Logopedycznej
2. Do Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci 

Rejestrować można się telefonicznie pod nr 077/454 42 95 lub 663 26 60 70

Słyszące dziecko uczy się mówić bez  większego wysiłku, słowa innych ludzi wpadają do jego umysłu jak krople deszczu do oceanu.

Dziecko niesłyszące musi łowić pojedyncze słowa, tkać skomplikowaną sieć połączeń gramatycznych, stylistycznych i słownikowych.  Jest to  długi, mozolny, często bolesny proces.  Jednak rezultat tego wysiłku jest cudowny.

 

W Ośrodku zmierzamy razem,  krok po kroku od nazywania przedmiotów,  do bogactwa dzieł  mistrzów literackich. Od pierwszej niepewnie wymówionej sylaby do swobodnej wymiany myśli z drugim Człowiekiem.