Witamy na Stronie Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Opolu :-)

 

 

                                                                                                                                    Drodzy i drogie! :-)

Bardzo prosimy o wsparcie i wpłaty na rozbudowę naszego ośrodka. Założyliśmy zrzutkę, możecie wziąć w niej udział klikając w ten link

 

 

Ośrodek zajmuje się diagnostyką, rehabilitacją i protetyką słuchu.

Świadczymy bezpłatne usługi w ramach NFZ i PFRON.

Do Ośrodka potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu:

1. Do Poradni Logopedycznej
2. Do Poradni Otolaryngologicznej dla Dzieci 

Rejestrować można się telefonicznie pod nr 077/454 42 95 lub 663 26 60 70

 Uwaga!

 

 

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski SODiR realizuje projekt

"Słyszeć - To Mówić" współfinansowany ze środków PFRON i środków własnych.

Projekt obejmuje okres od 1.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

 

Etap I: 1.04.2022 - 31.03.2023

Całkowity koszt projektu w I etapie tj. od 1.04.2022 r. do 31.03.2023 r. wynosi: 410 144,10 zł Wysokość dofinansowania PFRON: 387 184,10 zł Środki własne: 22 960,00 zł

 

Etap II: 1.04.2023 - 31.03.2024 Całkowity koszt projektu w II etapie tj. od 1.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wynosi: 495 883,20 zł Wysokość dofinansowania PFRON: 470 923,20 zł Środki własne: 24 960,00 zł 

 

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Słyszeć -To Mówić”:

Rehabilitacja słuchu

Terapia ogólnorozwojowa

Terapia psychologiczna

Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym

Rehabilitacja domowa dorosłych

Terapia integracyjna

terapia sensomotorycznej

Poradnictwo indywidualne bezpośrednie beneficjentów

Poradnictwo indywidualne pośrednie

Poradnictwo indywidualne psychologiczne

Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy.

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.

Słyszące dziecko uczy się mówić bez  większego wysiłku, słowa innych ludzi wpadają do jego umysłu jak krople deszczu do oceanu.

Dziecko niesłyszące musi łowić pojedyncze słowa, tkać skomplikowaną sieć połączeń gramatycznych, stylistycznych i słownikowych.  Jest to  długi, mozolny, często bolesny proces.  Jednak rezultat tego wysiłku jest cudowny.

 

W Ośrodku zmierzamy razem,  krok po kroku od nazywania przedmiotów,  do bogactwa dzieł  mistrzów literackich. Od pierwszej niepewnie wymówionej sylaby do swobodnej wymiany myśli z drugim Człowiekiem.